Tumblr - Địa đàng đã khép

"Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa, Mộng trùng lai không có ở trên đời".