Không sợ thì bấm
10 nền văn hóa có tập tục tình dục 'dị' nhất

Một vài cộng đồng chọn lối sống gần như cách trần tục nhất, mặc kệ con mắt phán xét của người ngoài. Dưới đây là 10 phong tục tình dục kỳ quái và đặc biệt gây sốc.