Đang xem từ khóa

100 days of secrets

'100 Days Of Secrets': Những bí mật từ tăm tối đến dịu dàng Từ những điều mà ai cũng một lần cảm thấy trong đời cho đến những tổn thương hay khác biệt của bản thân, từ những bí mật tăm tối cho đến dịu dàng, người tham gia dự án này đều không giấu diếm. Họa sĩ minh họa Terence Eduarte đã thu thập 100 bí mật […]