Đang xem từ khóa

1000 năm

Dự đoán Trái đất 1000 năm sau: Con người sẽ thọ 1000 tuổi, đi xuyên vũ trụ mỗi ngày Với những bước tiến nổi bật của khoa học công nghệ, liệu 1000 năm nữa chúng ta có thể chinh phục được cả vũ trụ không?