Đang xem từ khóa

104 tuổi

Lời cuối cùng của nhà khoa học 104 tuổi chọn cái chết nhân đạo để giải thoát vì quá chán sống Con người thật sự có thể lựa chọn thời khắc mà bản thân đã sẵn sàng với cái chết.