Đang xem từ khóa

127 Hours

Ở nhà mùa dịch, học cách sinh tồn cùng loạt phim dựa trên sự kiện có thật Con người khi bị dồn vào nghịch cảnh luôn bộc lộ những sức mạnh phi thường. Giữa ranh giới sinh tử nhân loại luôn tìm mọi cách để tồn tại đến cùng, chiến thắng số mệnh nghiệt ngã.
Sự khác biệt giữa phim và đời ở 9 bộ phim tiểu sử nổi tiếng Để khiến cho phim ăn khách hơn, những đạo diễn đã thay đổi những gì?