Đang xem từ khóa

13 đứa trẻ

Cuộc sống mới của 13 đứa trẻ sau vụ việc bị cha mẹ ruột ngược đãi ở Mỹ Một tương lai mới với sự tự do và cuộc sống vui vẻ đang chờ đợi các em ở phía trước.