Đang xem từ khóa

15 ngôn ngữ

Cậu bé Campuchia biết nói hơn 10 thứ tiếng được mời đến Trung Quốc trổ tài ca hát Cậu bé bán hàng rong 14 tuổi người Campuchia nói được hơn 10 thứ tiếng sẽ đến Trung Quốc tham gia phỏng vấn và có cơ hội chứng tỏ mình như một ca sĩ thực thụ.