Đang xem từ khóa

1920

Để móng tay dài ngoằng - Xu hướng làm đẹp 'hot' nhất Việt Nam thập niên 1920 Móng tay dài cong tận 9 - 10 cm nghe thôi cũng thấy hãi, nhưng lại chính là chuẩn mực của cái đẹp ở Việt Nam ngày xưa...