Đang xem từ khóa

1950

Não bộ của chúng ta hoạt động ra sao khi... phê thuốc? Thập nhiên 1950, chính phủ Mỹ tiến hành rất nhiều thử nghiệm với các chất thức thần. Một trong những thử nghiệm đó là tiêm lượng LSD nhất định vào đối tượng và theo dõi hành vi của họ. Trong một thí nghiệm nọ, một họa sĩ được đưa cho chiếc hộp chứa đầy bút […]