Đang xem từ khóa

1950s

Những thước ảnh màu tuyệt đẹp về nước Mỹ tươi vui hậu Chiến tranh thế giới 2 Trải qua giai đoạn khốc liệt của Thế chiến thứ 2, nước Mỹ nhiều năm sau đó mang dáng vẻ thanh bình và vui tươi hơn rất nhiều