Đang xem từ khóa

1995

Sau 23 năm, Nhật Bản mới tử hình kẻ đứng đầu giáo phái gây ra vụ khủng bố tàu điện ngầm Sau 23 năm kể từ khi xảy ra cuộc tấn công khủng bố làm thiệt mạng nhiều người, đến hôm nay bản án tử hình mới được thực thi.