Đang xem từ khóa

20 năm không uống nước

Nể phục ‘thanh niên cứng’ 20 năm ròng rã không uống một ngụm nước nào Việc chỉ uống một ngụm nước suối bình thường cũng đủ khiến anh chàng này cau có, khó chịu huống hồ gì nói đến khái niệm “4 chai 2 lít mỗi ngày”!