Đang xem từ khóa

2060

Isaac Newton dự đoán loài người sẽ bị diệt vong vào năm 2060 rồi thế giới sẽ được 'tái khởi động' Theo nhà khoa học người Áo, thế giới mà chúng ta đang sống sẽ tái lập một lần nữa dưới bàn tay của Chúa trời vào năm 2060.