Đang xem từ khóa

3X3 EYES

10 bộ manga có tựa đề khiến người đọc 'nghĩ hoài không ra' Dùng những tựa đề ngắn gọn nhưng lại không mang ý nghĩa gì, phải chăng đó là cách để gây chú ý đối với người đọc?