Đang xem từ khóa

40 độ

Nếu chưa tưởng tượng nổi cái nóng của miền Bắc lúc này thì hãy xem những bức hình sau Tin buồn mỗi năm lại đến, miền Bắc hiện đang bước vào đợt nắng nóng nhất trong năm khiến ai cũng như bị "thiêu sống".