Đang xem từ khóa

5200 tuổi

Hình xăm cổ nhất thế giới được phát hiện trên xác ướp Ai Cập hơn 5200 tuổi Sự phát hiện này sẽ đánh dấu cột mốc mới trong lịch sử xăm mình nghệ thuật...