Đang xem từ khóa

6 phân loài

Thế giới chỉ còn có SÁU loài cọp đang sống trong hoang dã Những nỗ lực nhằm bảo vệ loài cọp vẫn đang bị cản trở vì tranh cãi về “các phân loài”. Giờ đây, đã có kết luận rằng chỉ có sáu phân loài còn lại trong thế giới hoang dã.