Đang xem từ khóa

9GAG

Mặt trăng của mặt trăng (moon) thì gọi là gì? Chính là 'moonmoon' đấy! Nghe thật dễ thương và phi lý nhưng sự xuất hiện của một "tiểu nguyệt nguyệt" khác là chuyện hoàn toàn có thật.