Đang xem từ khóa

A Fantastic Woman

10 bộ phim chứng tỏ 2017 là năm bội thu của thể loại phim LGBT Từ Call Me by Your Name cho đến Beach Rats, A Fantastic Woman cho đến Beats Per Minute, 2017 là một năm đầy thành công với những bộ phim về cộng đồng LGBT