Đang xem từ khóa

ả rập saudi

Phận đời tủi nhục hơn cả nô lệ của các nữ giúp việc nhà Việt Nam ở Trung Đông Làm việc 19 tiếng/ngày, bị bỏ đói, thậm chí còn không được cấp băng vệ sinh hay những nhu cầu tối thiểu khác, phụ nữ Việt Nam đã phải sống trong địa ngục khi xuất khẩu lao động.