Đang xem từ khóa

A Wrinkle in Time

Thời buổi này ngay cả điểm Rotten Tomatoes, IMDb cũng không đủ đánh giá chất lượng 1 bộ phim Việc cho điểm và nhận xét về các bộ phim trên các trang phim ảnh là tốt, nhưng nếu như phần lớn trong số chúng là các nhận xét giả?