Đang xem từ khóa

Achmad Zulkarnain

Nhiếp ảnh gia chụp ảnh bằng miệng... vì mất cả tứ chi Nếu bạn xem tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Indonesia - Achmad Zulkarnain - trước khi nhìn thấy anh, bạn sẽ không bao giờ đoán được rằng anh ấy phải chụp ảnh bằng... miệng. Achmad Zulkarnain, 24 tuổi, anh bị mất tay bẩm sinh nhưng vẫn vượt lên số phận và tự tạo dựng […]