Đang xem từ khóa

adam warlock

10 câu hỏi chưa có lời giải về vũ trụ Marvel: Ai là người kế thừa Iron Man, ai mua lại Avengers Tower? Đây là những câu hỏi sẽ ấn định tương lai của MCU, tất nhiên cũng sẽ mở rộng vũ trụ phim Marvel đến một phạm vi lớn hơn rất nhiều.