Đang xem từ khóa

Aeschylus

Những cái chết oái oăm đến mức khó tin trong lịch sử loài người Chết vì bị rùa rơi vào đầu, bị nghẹn vì ăn quá nhiều gián hay vì một chiếc quan tài... đều là những cái chết vô cùng oái ăm và hết sức kì cục.