Đang xem từ khóa

Ái Tân Giác La

Cuộc sống của các quý tộc sau khi nhà Thanh bị lật đổ tồi tệ đến mức nào? Không ngờ có ngày những thiên kim công tử cành vàng lá ngọc phải trở thành người lao động chân tay...