Đang xem từ khóa

Alfredo Meschi

Gã ngư dân bỏ nghề, xăm 40.000 dấu chéo đòi quyền lợi cho động vật Sinh ra trong một gia đình ngư dân và săn bắt thú rừng, nhưng Alfredo Meschi lại muốn đứng lên bảo vệ động vật bằng cách... xăm 40.000 dấu chéo khắp người