Đang xem từ khóa

Alla Lebedeva

Ở ngoại ô Siberia tồn tại một 'Vùng đất mèo' ngỡ chỉ có trong truyền thuyết Có khoảng một triệu con mèo Siberia đang sinh sống tại đây.