Đang xem từ khóa

âm bản

Vu vơ mua về một hộp gỗ ở hội chợ, cụ ông người Anh tìm thấy 'kho báu' có lịch sử hơn trăm năm Vô tình mua được một hộp gỗ bí ẩn từ chợ trời, 2 bố con đã vô cùng bất ngờ khi chiếc hộp được mở ra.