Đang xem từ khóa

Âm tiết số 0

Con người có thể tột đỉnh tàn nhẫn nếu như họ không phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình? Khi không còn luật lệ, khi có biến cố xảy ra, khi được trao quyền, chính chúng ta - con người sẽ dễ dàng làm hại đồng loại nếu như người đó không có khả năng chống trả.