Đang xem từ khóa

amanda champion

Một trong những 'anh hùng chống khủng bố' trên cầu London lại từng là hung thủ giết người vừa mãn hạn tù Chống khủng bố có thể giúp một kẻ giết người trở thành anh hùng?