Đang xem từ khóa

American

[Series dài kỳ] SCP-070: Đôi Cánh Sắt Một nhân vật bước ra từ thế giới của những dị nhân đây sao?...
Những thước ảnh màu tuyệt đẹp về nước Mỹ tươi vui hậu Chiến tranh thế giới 2 Trải qua giai đoạn khốc liệt của Thế chiến thứ 2, nước Mỹ nhiều năm sau đó mang dáng vẻ thanh bình và vui tươi hơn rất nhiều