Đang xem từ khóa

Amy Winehouse

Phim tiểu sử về Amy Winehouse sẽ do chính cha cô sản xuất Bố Amy Winehouse cho biết ông đang trong quá trình sản xuất phim tiểu sử về con gái quá cố.
Những hình ảnh cuối cùng của người nổi tiếng trước khi qua đời Những người nổi tiếng dưới đây dù ra đi đã lâu nhưng hình ảnh cuối cùng của họ vẫn làm cho ta cảm thấy ám ảnh.