Đang xem từ khóa

ăn não uống máu người

Tên sát nhân 21 tuổi hóa ma cà rồng, ăn não và uống máu bạn gái sau khi xem các nghi lễ giết người trực tuyến Daily Mail đưa tin vào ngày 20, một người đàn ông 21 tuổi ở Nga đã giết chết bạn gái. Không chỉ dừng lại tại đó, hắn ta còn ăn não và uống máu chính người yêu mình.