Đang xem từ khóa

án treo

Sau mỗi lần 'quan hệ', người đàn ông này phải báo cáo cảnh sát và lý do là...? Theo phán quyết của tòa án, kẻ bạo hành sẽ phải chịu hình phạt thích đáng trong vòng 7 năm.