Đang xem từ khóa

ăn trộm bạc

Nhét bạc vào hậu môn: Tuyệt chiêu biển thủ tinh vi của quan trông coi ngân khố thời xưa Những người trông coi ngân khố còn huấn luyện cho con cháu phương pháp này từ nhỏ để chúng có thể tuồn 6, 7 nén bạc to ra ngoài trong mỗi lần khai kho.