Đang xem từ khóa

ảnh hưởng tiêu cực

Instagram đã khiến phụ nữ trẻ thiếu tự tin về chính bản thân họ như thế nào? Một bạn trẻ đã quyết định rời khỏi Instagram vì cho rằng mạng xã hội này tràn ngập những "sự hoàn hảo giả tạo".