Đang xem từ khóa

anti-natalism

Thanh niên Ấn Độ kiện cha mẹ ra tòa vì... tự ý sinh mình ra mà không hỏi trước ý kiến mình Raphael Samuel theo chủ nghĩa phản đối khuyến sinh (anti-natalism). Anh nghĩ con người nên hạn chế sinh đẻ vì mang một đứa trẻ đến thế giới mà chưa được sự đồng ý của bé là việc phi đạo đức.