Đang xem từ khóa

Baby Shark

Thành phố Florida mở bài 'Baby Shark' liên tục ở nơi công cộng để đuổi người vô gia cư Để giữ gìn vệ sinh, chính quyền thành phố đã mở nhạc cực lớn tại các nơi công cộng để đuổi người vô gia cư. Tuy nhiên, nó đang vấp phải nhiều phản đối dữ dội.
'Baby Shark' đã quay trở lại, lợi hại hơn xưa với phiên bản Giáng sinh 'Santa Shark' Câu hát "Santa Shark, ho ho ho ho ho..." sẽ ám ảnh bạn suốt chuỗi ngày Giáng Sinh này.
'Cơn ác mộng Baby Shark' đi muôn nơi vì Amazon đã mở bán cá mập bông biết hát Cá bông "Baby Shark" sẽ sẵn sàng hát vang ca khúc quen thuộc mọi lúc, mọi nơi.