Đang xem từ khóa

Bắc Carolina

Dịch vụ thuê động vật làm 'gương mặt đại diện' cho các cuộc họp trên Zoom Lại một mô hình kinh doanh chất phát ngất khác trong mùa dịch COVID!
Dịch thủy đậu bùng phát mạnh ở Mỹ do cha mẹ không cho con tiêm vắc-xin Chính vì việc miễn tiêm chủng ở bang này khá đơn giản nên nhiều cha mẹ đã không cho con mình đi tiêm theo lý do tôn giáo, dẫn tới dịch thủy đậu bùng phát.