Đang xem từ khóa

bán nội tạng

1 quả thận = 30 triệu và những thương vụ bán nội tạng đầy chua xót của người nghèo Pakistan Trước những món nợ khổng lồ, người nghèo ở đây phải bán đi một phần nội tạng của mình hòng trả nợ và trang trải cuộc sống. Nhưng thứ mà họ nhận lại cay đắng hơn thế rất nhiều.
Nepal, nơi da người cũng là một mặt hàng để buôn bán Vì cuộc sống khó khăn và những khoản nợ khổng lồ, không ít người đân Nepal đã phải bán cả thận, gan hay chính da của mình để có thể tồn tại.