Đang xem từ khóa

bánh bèo

Trào lưu 'chuyển giới thành công' sắp sửa thay thế 'dậy thì thành công'? Ai mà tin được các tomboy tóc húi cua này lại "hô biến" thành những nàng bánh bèo điệu ơi là điệu thế này?