Đang xem từ khóa

bảo hiểm nhân thọ

Người Anh 'hoảng xanh người' khi nghe về chi phí chăm sóc sức khỏe của Mỹ Tại xứ sở cờ hoa, chỉ cần một trận ốm là có thể khiến cho một người trung lưu tán gia bại sản.
Bi hài chuyện các 'thánh' giả chết với kế hoạch từ sơ sài đến tinh vi (Kỳ 2) "Làm lại cuộc đời" nghe có vẻ như là tích cực và đáng tuyên dương nhưng với những "thánh" giả chết này thì không.
Bi hài chuyện các 'thánh' giả chết với kế hoạch từ sơ sài đến tinh vi (Kỳ 1) Có lẽ nên sửa một câu quen thuộc thành 'Trong 36 kế, giả chết là thượng sách' vì kế này đã giúp một số người TẠM trốn được cảnh sát, trốn nợ, trốn xã hội... dù hơi cực một chút.