Đang xem từ khóa

bất cẩn

Hội chứng 'bỏ quên em bé ở trong xe' và lý giải dưới góc độ khoa học Chuyện thương tâm tại đất nước nhiều ô tô nhất thế giới.
Đẩy bạn rơi từ độ cao 15 mét, 'cô bạn tốt' chỉ bị phạt tù 2 ngày Một tai nạn đến từ sự bất cẩn và thiếu ý thức của Tay'lor Smith sẽ là bài học dành cho giới trẻ.