Đang xem từ khóa

bật lửa

Rùng rợn cảnh nồi lẩu bỗng nổ tung khi nhân viên tìm kiếm bật lửa khách đánh rơi Vì sự vô ý của khách hàng, một nhân viên quán lẩu đã bị bỏng vì nồi lẩu bỗng nhiên nổ tung lên mặt cô.