Đang xem từ khóa

bây giờ

Hãy nhớ rằng 'tôi sẽ yêu em đến tận cùng thời gian'! Từ "lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu" cho đến khi "răng long đầu bạc", những bức ảnh sẽ cho bạn thấy rằng tình yêu vĩnh cửu là có thật trên đời!