Đang xem từ khóa

BCRA

Chuyên gia thám hiểm cho biết Kong Collapse chưa được khẳng định là hố sụt cao nhất Việt Nam Việc khẳng định Kong Collapse là hố sụt cao nhất Việt Nam vốn chưa đủ cơ sở.