Đang xem từ khóa

bí ẩn về con người

Sự thật bất ngờ về cơ thể con người: Chúng ta và các ngôi sao là họ hàng Khoa học đã chứng minh rằng, sao và con người là anh em cùng cha khác ông nội.
Không phải mỗi con người mới có cảm xúc mà cả động vật cũng vậy Hầu hết chúng ta đều sử dụng phép nhân hóa để gán hành động của mình cho sinh vật khác, nhưng nhiều nhà khoa học cho rằng, chính hành động của con người lại có nguồn gốc từ động vật.
Hình ảnh bạn nhìn thấy đầu tiên sẽ nói lên bạn là kiểu người nào trong tình yêu Các nhà khoa học nghĩ rằng cách nhìn nhận sự vật sự việc xung quanh mình sẽ nói lên ít nhiều về tính cách của một người.
17 sự thật đáng kinh ngạc về cơ thể của con người Một người có thể sống mà không cần có dạ dày, 75% gan, một quả thận, 80% ruột, một lá lách, lá phổi...