Đang xem từ khóa

biển số xe

Tuyển tập biển số xe vô cùng hài hước, đi đường ai cũng phải ngoái lại nhìn Nước Mỹ có luật cho phép đăng ký biển số xe tự do, chính vì vậy đã có những biển vô cùng hài hước ra đời.