Đang xem từ khóa

black mirror: bandersnatch

Chuyện thật như đùa: 'Black Mirror: Bandersnatch' chứa đến 5 kết thúc và 1 nghìn tỷ câu chuyện kết hợp Thời lượng một lần xem Bandersnatch chỉ kéo dài 40 phút tuy nhiên để khám phá hết cả 5 kết thúc cùng một số tổ hợp tình huống tiêu biểu thì người xem phải bỏ ra đến hơn 50 giờ.